Convocatòria subvencions per a empreses (foment ús de la llengua catalana)  

Postal1Postal2

 

 - Subvencions per fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6398/1305156.pdf

 - Informació sobre les bases específiques: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6372/1298873.pdf
mussara.com