Missió d´ApemtaAPEMTA vol ser un interlocutor vàlid davant les administracions, la resta d´agents socials i la societat en general i des d´aquí donem el nostre suport a diferents iniciatives amb la finalitat de representar i defensar els interessos i els valors de les empreses metal-lúrgiques i contribuir activament al seu creixement i la seva competitivitat.


Oferim a les empreses del sector diferents serveis i eines que les ajuden a ser més fortes i competitives a través de l´assessorament en temes de negociació dels Convenis Siderometal-lùrgic i del Comerç del Metall, cursos de formació, recomanacions de millora productiva i/o de gestió, entre d´altres.    


Com a Associació d´Empresaris del Metall tenim l´oportunitat i així l´exercim, d´estar presents de forma directa a les associacions empresarials d´àmbit superior. D´aquesta manera aconsseguim fer escoltar els interessos dels nostres representants més enllá del propi àmbit d´actuació i alhora també aixó ens permet estar informats de tots els esdeveniments que ens afecten.


mussara.com